met berkunjung

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

18 Maret 2017

Desa Tara Tara 3 , Tomohon Barat

Jembata Desa Tara Tara III
Kalin gw cm mo cerita perjalanan disekitar Wilayah Tomohon.
Suatu saat sehabis cari keringet,lari pagi di Kawasan Megamas lanjut mo pulang lewat Malalayang,tapi ditengah jalan berubah niat.
Motor dilanjut ke arah Tateli
Ada rasa penasaran mo telusuri jalan raya yang tembus ke Tomohon via Tanawangko.

Berhubung ada kaitan deng perjalanan ini makanya gw cari serita cerita tentang salah satu Desa yang dileati jalur TanaWangko - Tomohon.Salah satunya cerita tentang asal usul Desa Tara Tara

Berikut Ceritanya :
 
Ini  cerita ada ambe dari narasumber tua tua kampung.Dia pe cirita kata bagini,jaman dahulu kala tu Tomohon ada perang sodarah kong ta berbage dua Tomohon utarah Kinilow dengan Tomohon selatan Sarongsong.
Waktu dulu orang Tomohon kalu ja ambe garam dorang ja turun ka manado jadi ja ambe garam di pante manado.Nah,ini orang Sarongsong so nimboleh mo ambe garam di pante Manado karna orang Kinilow so blok tu jalan mo ka Manado, karna musti lewat di Kinilow dia pe jalang, sedangkan orang Sarongsong waktu jaman itu cmn tau itu tampa ambe garam di pante Manado.Orang Sarongsong ba pikir bahwa itu aer di Tomohon yang ada di sungai Ranowangko pasti itu bermuara di pante bagian barat.Jadi dorang iko itu aliran aer sungai Ranowangko sampe dorang dapa itu pante Tanawangko.
 
Akhirnya dorang dapa tampa baru for ba ambe garam,yaitu pante Tanawangko,sehinggah dorang so nda lagi musti pi pante Manado yang dia pe jalang, kinilow so blokir.Karna perjalanan ketanawangko lumayan jaoh jadi dorang jatamalam akang di perjalanan, bae ba pigi maupun ba pulang.Karna itu, dorang cari tampa jaba mento akang.
Orang dulu kalu ja ba cari tampa ja tinggal akang dorang cari itu daerah yang ada mata aer.Akhirnya dorang dapa tampa tinggal yang bagus yang banyak mata aer alias kembuan for dorang ja mento akang kalu ja tamalam akang di perjalanan.Itu tampa itu dia pelokasi disekitar mata aer Kemer (mata aer paling basar di Tara-tara yang letaknya di tengah kampung Tara-tara).
 
Di sekitar wilayah kemer ini, banyak skali rawa karna banyak aer.Selain itu juga banyak umbi umbian, babi hutan,babi rusa, dan beraneka ragam binatang yang lain.Banyak babi hutan deng babi rusa karna banyak umbi umbian,banyak umbi umbian karna banyak rawa,banyak rawa karna banyak mata aer,banyak mata aer karna mungkin geografisnya di bawah kaki gunung Lokon, sehinggah beking orang Sarongsong tertarik tinggal disitu karna alamnya yang kaya. Banyak aer,binatang babi utan, n babi rusa buat makanannya dorang . Torang tahu orang dulu belum mengenal bercocok tanam, jadi dorang pe kehidupan cmn mengandalkan alam, yaitu berburu n berpindah pindah tempat.
Oleh sebab itu dorang senang skali tinggal disitu karna banyak makan berupa hasil buruan dan umbi umbian.Waktu dorang jababuka  lahan mo beking sabuah tempat tinggal buat dorang ja mento akang kalu jatamalam akang di perjalanan,dorang dapati banyak rumput dia pe nama rumput ''tazataza'' di sekitar daerah itu yaitu di daerah mata aer Kemer(terletak di tengah wanua tara tara).
 
Jadi orang sarongsong kalu mo bilang tu tampa itu,misalkan kalu dorang mo cerita pa dorang pe sodarah di Sarongsong dorang ja bilang itu tampa itu tikatazatazaan dia pe arti di tempat yang banyak rumput tazataza.Tampa tinggal itu bagus buat beking kampung, karna alamnya yang mendukung.Karna itu, sebagian orang Sarongsong yang jaba ambe garam di pante Tanawangko, so nyanda ja pulang ka Sarongsong, kurang ja tinggal di  tikatazatazaan nama dari rumput  tazataza .Akhirnya,jadilah satu kampung Taza-taza kemudian di permoi dengan nama Tara-tara heheheheheh :).Nenek moyang orang Tara-tara adalah orang Sarongsong,makanya itu  aksen bahasa toumbulunya orang Tara-tara sama dengan aksen toumbulunya orang Sarongsong,Matani, Walian,Kaaten,deng Kolongan. Samua itu dari Sarongsong.Aksen bahasa toumbulunya orang wailan, talete, kakaskasen, Rurukan,Kumel sama dengan aksen bahasa toumbulunya orang kinilow. Inilah cerita asal usul tentang torang pe wanua Tara-tara.Paka tuan wo paka tangan hahahaha :)
 
Sumber :  http://olehnyaku.blogspot.co.id/2011/11/asal-usul-wanua-tara-tara.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Hubungi via :